TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI KWA WALIMU WA SHULE ZA MSINGI NA SEKONDARI

Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi
 • Sat - 12th Aug 2017
 • < 1 Year
 • As per Industry Standards
 • Dodoma
 • Walimu wa Sekondari, / Walimu wa Shule za Msingi
 • Thu - 31st Aug 2017
 • Posta
Join or Login to Apply for Jobs
Share


Job Insights

67 Candidates Viewed
No Candidates Applied yet

Job Description

traffic

1.0 Serikali inatarajia kuajiri Walimu 92 wa Shahada na 174 wa Stashahada wa masomo ya Fizikia, Hisabati, Kilimo na Biashara kwa Shule za Sekondari na Walimu 2,767 wa Cheti kwa Shule za Msingi.

2.0 Waombaji kwa shule za Sekondari wawe waliohitimu mafunzo ya Ualimu mwaka 2016 au kabla, na wale wa Shule za Msingi wawe waliohitimu mafunzo yao mwaka 2014 au kabla.

3.0 Sifa za Waombaji:

3 .1 Walimu wa Sekondari:
Shahada ya Elimu (Bachelor with Education) au Shahada ya Ualimu (Bachelor of Education) yenye somo moja la kufundishia au zaidi au Shahada isiyo ya Ualimu/Elimu yenye somo moja la kufundishia au zaidi pamoja na Stashahada ya Uzamili ya Elimu (Postgraduate Diploma in Education) kutoka Vyuo vya Elimu ya Juu vinavyotambulika na Serikali. Masomo ya kufundishia ni kati ya Fizikia, Hisabati, Kilimo au Biashara.

 • Stashahada ya Ualimu katika masomo yaliyoainishwa kwenye kipengele Na. 2.1 (i) hapo juu.
 • Cheti cha Kidato cha Sita
 • Cheti cha Kidato cha Nne

3 Walimu wa Shule za Msingi:

 • Astashahada ya Ualimu iliyotolewa na Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
 • Cheti cha Kidato cha Nne (wenye cheti Kidato cha Sita watapewa kipaumbele).

4 Utaratibu wa Kutuma Maombi:

 •  Maombi yatumwe kupitia Posta kwa njia ya Rejesta (EMS). Juu ya bahasha iandikwe kwa mkono “Maombi ya Kazi ya Ualimu – Sekondari au Maombi ya Kazi ya Ualimu – Msingi”.
 • Mwombaji aambatishe nakala za Vyeti vilivyothibitishwa (Certified) na Mwanasheria pamoja na “Transcript”.

NB: Barua za maombi zisiwasilishwe kwa mkono. Barua zitakazowasilishwa kwa mkono hazitapokelewa.

Masuala Mengine ya Kuzingatia:

 •  Mwombaji aandike majina yake yote matatu. Kama Vyeti vina majina mawili, utaratibu wa kisheria wa kuongeza jina uzingatiwe.
 • Mwombaji aambatishe nakala ya Cheti cha Kuzaliwa.Sponsored Ads


Sponsored Companies

Doccitech Solutions


1172 Views

Nice Group


1203 Views


Aga Khan Foundation


1759 Views